Feb 17, 2021

Studenti kteri jsou velmi gramotni ve svem rodnem jazyce

Studenti, kteri jsou velmi gramotni ve svem rodnem jazyceStudenti, kteří jsou velmi gramotní ve svém rodném jazyce, mají větší pravděpodobnost

měl formální vzdělání v tomto jazyce. Zatímco však mají obrovské

zdroje, z nichž lze čerpat při výuce čtení v angličtině, jejich předchozí vzdělávání

zkušenosti se mohou lišit od zkušeností ve Spojených státech

(Constantino, 1995; Tse, 1996a, 1996b). Mohou očekávat hodně

přímé vyučování a tradiční přístupy k učení, například memorování

seznamy slovíček a provádění mechanických cvičení a mohou mít tendenci se soustředit

více o přesnosti čtení než o plynulosti čtení. Mohou mít prospěch z

16 ČTENÍ A DOSPĚLÉ ANGLICKÉ VÝZKUMY V JAZYCE

rozsáhlé nebo příjemné čtení v angličtině s cílem zlepšit jejich plynulost čtení a

zvýšit svou angažovanost v anglickém slovníku (Coady, 1997; Tse, 1996a,

1996b). Stejně jako u všech dospělých, i dospělí, kteří se učí číst anglicky, musí

vědět, proč se věnují konkrétním činnostem a co mohou očekávat

učit se od nich (Florez & Burt, 2001).

l Druhý jazyk, znalost

Dospělí studenti anglického jazyka mají různou úroveň znalostí angličtiny,

což může ovlivnit jejich rychlost a porozumění čtení (Tan, Moore,

Dixon a Nicholson, 1994). Několik studií naznačuje, že čtení prvního jazyka

schopnost je méně významným prediktorem schopnosti čtení druhého jazyka

než je znalost druhého jazyka, zejména u studentů s nižší znalostí

(Alderson, 1984; Carrell, 1991; Tan a kol., 1994). Výsledkem je pozitivní

jak je uvedeno výše, vliv gramotnosti prvního jazyka může být omezen odborností

ve druhém jazyce.

Následující části pojednávají o dvou vlivných složkách druhého jazyka

odbornost - znalost slovní zásoby a syntaktická znalost - a

jejich role v učení se číst.

Znalost slovní zásoby

Jedna ze složek jazykových znalostí, o nichž se prokázalo, že mají

silným účinkem na čtení s porozuměním je znalost slovní zásoby v daném jazyce

čtení (Coady, 1997; Coady, Mgoto, Hubbard, Graney, &

Mokhtari, 1993). Jiný výzkum naznačuje, že znalost slovní zásoby je

získané rozsáhlým a častým čtením (Cho & Krasben, 1994;

Constantino, 1995; Joe, 1998). Tato dvojí interakce je základem

„paradox pro začátečníky“ (Coady, 1997, s. 229): Studenti musí číst, aby získali

znalost slovní zásoby, ale ke čtení potřebují znalost slovní zásoby.

(Odborníci na čtení, včetně Grabeho a Stollera, 2002 a Laufera, 1997,

předpokládají, že k samostatnému čtení je zapotřebí minimálně 3 000 slov

ve druhém jazyce.)

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ GENERALITY DOSPĚLÝCH v angličtině 17

OBRÁZEK ​​4

o: o Šířka - Počet slov, která student zná, nebo počet

oblasti obsahu, ve kterých je student obeznámen se slovní zásobou

o ~ Hloubka - Množství znalostí, které má student o jednotlivých slovech

počítaje v to

• Fonologie - výslovnost

• Pravopis - pravopis

• Morfologie:

Části spe

 

ech (např. podstatná jména a slovesa)

Předpony (např. Un-, re-) a přípony (např. -Able, -ing)

Jak předpony a přípony mění význam a použití slova

• Syntaxe - Jak se slovo používá ve větách

• Konotace - související významy

• Polysemy - více významů

• Registrovat V jakých kontextech se slovo používá

Znalost slovní zásoby je více než znalost základních významů

slova. Pochopení je ovlivněno jak šířkou, tak velikostí studenta

slovní zásoba a hloubka - nebo znalost výslovnosti a

pravopis, morfologické vlastnosti, syntaktické vlastnosti, konotace, polysémie

(více významů slova) a registr (kontext a vhodnost)

(Qian, 1999). Podobně citlivost uvnitř slova, schopnost čtenáře používat obojí

fonologické a morfologické informace ke zpracování a porozumění

ovlivňuje dekódování na úrovni slov (Koda, 1999). Při vyšetřování

účinky znalostí slovní zásoby na rozvoj čtení a pomoc studentům

rozšířit jejich slovní zásobu, tyto podrobné informace o slovní zásobě

znalosti jsou užitečné.

Mezi výzkumnými pracovníky a odborníky z praxe neexistuje shoda ohledně účinnosti

hádání slov a používání dvojjazyčných slovníků. Někteří obhájci

že dvojjazyčné slovníky se na hodinách čtení ESL nepoužívají, protože se učí

musí být schopen určit význam slova z kontextu. Jiní argumentují

že aby se čtenáři mohli naučit nová slova z textu, musí rozumět at

nejméně 95% -98% ostatních slov, a že čtenáři nemohou používat kontextové

narážky na uhodnutí významu slova, pokud neznají význam narážek

(Coady, 1997; Coady a kol., 1993; Laufer, 1997). Kromě toho, když čtenáři

jsou požádáni, aby četli příliš obtížné texty, výsledkem bude frustrace

18 ČTENÍ A DOSPĚLÉ ANGLICKÉ VÝZKUMY V JAZYCE

spíše než porozumění. Pouhé hádání významů slov studenty nepřivede

k porozumění v mnoha případech (Haynes, 1993; Laufer, 1997).

I když čtenáři rozumí všem slovům použitým v textu, nemusí tomu tak být

porozumět jim v konkrétním kontextu. Musí také rozumět

kulturní kontext, ve kterém se slovo vyskytuje (Rance-Roney, 1997). Například,

termín dům na stromě nemusí mít žádný význam pro čtenáře, který ví, jaké stromy

a domy jsou, ale nemá žádné zkušenosti s tím, aby si děti vyráběly domečky

stromů nebo lidí, kteří nějakým způsobem zacházejí se stromy jako s domy. (Jak by se žilo

v palmě?) V tomto a v dalších případech jednojazyčný anglický slovník nebo

užitečný by mohl být i dvojjazyčný slovník. Studenti by měli být povzbuzováni

nejprve použít anglické slovníky s příklady a kontextovými popisy,

a pak, pokud se to nepodaří, vyhledat slovo v dvojjazyčném slovníku. V některých

instancí může být užitečné použití obou slovníků, přičemž student získá

smysl toho, co slovo doslovně a běžně znamená z dvojjazyčného slovníku

a jak se používá v textu z anglického slovníku.

Jakákoli strategie se používá ke zlepšení znalostí slovní zásoby, vedení učitele

během celého procesu čtení je důležité. V malé popisné studii Cho

a Krashen (1994) zjistili, že u studentů je výrazný nárůst slovní zásoby

čtení. Není však jasné, zda by zisky byly takové

dramatické, pokud by studenti o knihách nemluvili ve své rodné korejštině

s výzkumným pracovníkem / učitelem. V další malé popisné studii (Constantino,

1995), studenti vedli deníky o tom, co četli, a odpovídali na otázky

o čtení. Je nutný výzkum týkající se druhů vedení, diskuse a

další pomoc, která je nezbytná k tomu, aby mohlo dojít k učení souvisejícímu se čtením.

Potřebu zvýšené slovní zásoby v L2 lze řešit na několika úrovních.

Za prvé, přímá výuka slovní zásoby může být součástí osnov gramotnosti ESL.

Může zlepšit čtení s porozuměním, zvláště když je dáno

před přečtením textu (Coad ~; 1997). Činnosti slovní zásoby podporované počítačem

mohou být obzvláště užitečné, protože umožňují individuální učení slovní zásoby

(Brown, 1993; Coady a kol., 1993; Thuy, 1992). Texty, které opakují slovní zásobu

jsou s větší pravděpodobností srozumitelné, zejména pro studenty s nižší úrovní vzdělání

Znalost anglického jazyka (Cho 8: Krashen, 1994). Studie 85 studentů

v prostředí IEP (Brown, 1993) naznačuje, že položky slovní zásoby jsou pravděpodobnější

naučit se, když jsou klíčem k porozumění textu.

Post a Comment

COMMENT POLICY:
We have Zero Tolerance to Spam. Chessy Comments and Comments with 'Links' will be deleted immediately upon our review.